PAN

TADEUSZ

czyli

ostatni Zajazd na Litwie


Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.
...